Tuoreiden tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että verkkomainonta lunastaa vihdoinkin sille jo vuosia sitten asetetut odotukset. TNS-Gallupin keräämien tietojen mukaan verkkomainonnan euromääräinen kasvu oli helmikuussa 33,6% edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna. Lähtöarvot tosin ovat melko vaatimattomat, mutta trendi lienee selvä: Internet koetaan yhä enemmän varteenotettavaksi välineeksi myös markkinoinnissa.

Internet on mediana osoittautunut mainosalalle kuitenkin yllättävän vaikeaksi välineeksi. Vanhat mainonnan periaatteet, jotka lainattiin lähinnä perinteisistä medioista, eivät toimineetkaan verkossa. Tästä lienee räikeimpänä osoituksena ns. banneri-mainosten saavuttama suosio verkkomainonnan muotona vuosituhannen vaihteen ”hulluina vuosina” ja niiden sittemmin kokema inflaatio.

Muistan vielä hyvin, miten ensimmäiset bannerimainokset tuntuivat aikoinaan alkeelliselta verkkomainonnan muodolta. Silti monet yritykset olivat valmiita uhraamaan niihin suuret määrät mainosmarkkoja tuntematta lainkaan niiden tehoa ja vaikuttavuutta. Edelleenkin bannerimainonnassa tuntuu mainonnan kohdentaminen olevan vaikeaa. Osittain tämä johtuu varmasti siitä, ettei verkon sisältötuotanto ole kehittynyt halutulla tavalla eikä riittävän vetovoimaisia ja kohdentamista helpottavia verkkobrändejä ole Suomeen liiemmmin syntynyt.

Verkkomarkkinoinnin tehokkain väline eli sähköposti on kärsinyt roskapostin aiheuttamasta negatiivisesta mielikuvasta sähköpostimainontaa kohtaan. Yritykset ovat hyvin varovaisia (ja syystäkin) sähköpostin käytössä markkinoinnin välineenä. Sähköposti olisi kuitenkin ylivoimainen väline asiakassuhdemarkkinoinnissa, jos siihen vain panostettaisiin riittävästi. Se palvelisi samalla sekä markkinoijan että asiakkaan tarpeita ja etuja.

Asiakkaan tarpeiden todellinen tunteminen ja riittävän tehokas mainonnan kohdentaminen ovat tässäkin asiassa ne avaintekijät, joiden avulla opt-in -sähköpostimainonta muutetaan roskapostista arvopostiksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.