Kuutio

Ohjelmistokoulutus – Adobe ja Microsoft

Koulutan lähinnä Adoben ja Microsoftin ohjelmistoja. Koulutustilamme sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa Tulli Business Parkissa. Järjestän kursseja myös etäkoulutuksena Teams/Google Meet -alustoilla. Näiden lisäksi tarjoan itsenäiseen opiskeluun Prokurssit-verkkokursseja.

Tilaa koulutuskirje! – saat 2 kertaa vuodessa tiedot kursseista sähköpostiiisi.

Tietotekniikan kouluttajan työssä haasteellisinta on pystyä kertomaan monimutkaisetkin asiat loogisesti ja riittävästi yksinkertaistaen. Kurssin pitää edetä johdonmukaisesti, vaikka varsinaisesta aiheesta välillä poikettaisiinkin. Opiskelijoiden täytyy aina olla selvillä siitä, mitä tehdään ja miksi. Yksi kouluttajan tärkeimmistä tehtävistä onkin säilyttää osallistujien mielenkiinto opeteltavaan asiaan ja ohjata oppimisprosessia tilanteen vaatimalla tavalla.

Ohjelmistokoulutuksessa tärkeintä on tuntea koulutettavien tarpeet ja työskentelytavat, jotta monimutkaisistakin sovellusohjelmista voidaan tuoda esille ne menetelmät, jotka soveltuvat käyttäjälle parhaiten. Tuloksellinen tietotekniikkakoulutus koostuu asiakkaiden tarvekartoituksesta ja sen pohjalta laaditusta koulutussuunnitelmasta, joka huomioi opiskelijan aikaisemman osaamisen, kehitystarpeet sekä nykytekniikan mahdollisuudet. Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on omaksua työskentelytavat, joiden avulla tietoteknologiaa voidaan hyödyntää omassa työssä tarkoituksenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla.


Adobe

InDesign

Photoshop

Illustrator

Premiere Pro

Acrobat Pro

3D-kuvat

Lightroom


Microsoft Office

Excel

Powerpoint

Outlook ja Teams

  • Outlook ja Teams – tehokas ajanhallinta (Tulossa)

Tilauskoulutus – voit tilata koulutuksen myös työpaikallesi

Avointen kurssien lisäksi tarjoan myös räätälöityä organisaatiokohtaista koulutusta asiakkaan omissa tiloissa tai Tulli Business Parkin tiloissa Tampereen ydinkeskustassa. Kouluttajalla on tarvittava AV-välineistö, joten koulutustilaksi yrityksessänne soveltuu vaikkapa pieni neuvottelu- tai kokoushuone. Tarvittaessa kouluttaja tuo myös tietokoneet ja ohjelmistot mukanaan osallistujien käyttöön.Tarjoan asiakaskohtaisia tietotekniikan koulutuspalveluja mm. seuraavista aihealueista:

  • Printtijulkaisujen ja verkkolehtien taitto
  • Microsoft Office toimisto-ohjelmat
  • Kuvankäsittely ja piirto-ohjelmat
  • Videoeditointi

Koulutustuotteet sisältävät kokonaisuuden sisällöllisen suunnittelun, opetuksen ja opetusmateriaalin (mm. monipuoliset ja kattavat opetusmonisteet) sekä tarvittaessa laitteet ja välineet. Koulutuskokonaisuus voidaan aina räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti koulutusteemoja yhdistellen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo tänään.